Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з географії 2020-2021 н.р. 7 клас

Завдання

І етапу Всеукраїнської олімпіади

з географії

2020-2021 н.р.

7 клас


Рівень І

Виберіть одну правильну відповідь (1 бал)

  1. Зазначте, хто з учених у ІІІ ст.. до н.е. застосував поняття «географія».

а) Птолемей б) Піфагор

в) Ератосфен г) Геродот

  1. Укажіть, як називаються короткі риски на горизонталях планів, які вільним кінцем указують напрямок схилу.

а) паралелі б) горизонталі

в) меридіани г) бергштрихи

  1. Укажіть, від рівня якого моря визначається абсолютна висота місцевості

а) Середземнорське б) Балтійське

в) Чорне г) Азовське

  1. Визначте, який із шарів атмосфери є найнижчим.

а) тропосфера б) іоносфера

в) мезосфера г) озоновий шар

  1. Як називається період найнижчого рівня води в річці?

а) повінь б) межень

в) паводок г) водопілля

  1. Зазначте правильний порядок материків за зростанням їх площі.

а) Австралія, Африка, Північна Америка, Євразія, Південна Америка, Антарктида;

б) Африка, Євразія, Антарктида, Північна Америка, Австралія, Південна Америка;

в) Австралія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка, Африка, Євразія;

г) Євразія, Південна Америка, Африка, Північна Америка, Антарктида, Австралія.

  1. Оберіть зональні природні комплекси.

1) пустелі

2) степи

3) тайга

4) рівнини

5) ізотерми

6) тундри

7) гори

  1. Доберіть відповідність між датами та положенням Сонця відносно Землі.

а) 21 березня 1) день зимового сонцестояння

б) 22 червня 2) день осіннього рівнодення

в) 23 вересня 3) день літнього сонцестояння

г) 22 грудня 4) день весняного рівнодення



Рівень ІІ

Виконайте завдання (2 бали)


  1. Визначте азимут на об’єкти, що вказані на малюнку.


10.Визначте географічні координати точок, вказаних на карті.

А____________________________________

Б____________________________________

В______________________________________

Г______________________________________

Д______________________________________


11.Переведіть лінійний масштаб у числовий та іменований.




Числовий___________________

Іменований__________________


Рівень ІІІ

Розв’яжіть задачі (3 бали)


1.Яка абсолютна висота гори, якщо температура повітря на її вершині -5°С, а біля її підніжжя +17°С.


2Розрахуйте падіння річки, якщо її витік розташований на висоті 320 м, а гирло – 205 м.