І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2020 - 2021 н. р. 10 клас

І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії у 2020 - 2021 н. р.

10 клас.

Тестовий блок

Завдання 1-5 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний (1 бал за кожну правильну відповідь).

  1. Укажіть одне з головних завдань соціально- економічної географії світу.

а) вивчення закономірностей географічної оболонки;

б) пошуки нових закономірностей у територіальній організації суспільства;

в) дослідження всесвіту;

г) комплексне дослідження природи окремих регіонів і природних процесів.

2. У який етап формування політичної карти світу відбулося утворення таких держав, як Ассирія, Вавилон, Перська держава?

а) Стародавній;

б) середньовічний;

в) новий період;

г) новітній період.

3. Яка форма правління визначає спосіб організації верховної влади в Катарі, Бахрейні, Омані?

а) Теократична монархія;

б) абсолютна монархія;

в) конституційна монархія;

г) парламентська республіка.

4. Укажіть назву процесу, що є діаметрально протилежним демографічному вибуху.

а) Урбанізація;

б) демографічний спад;

в) депопуляція;

г) агломерація.

5. Яка з названих країн має найнижчий рівень урбанізації?

а) Монако;

б) Бурунді;

в) Їзраїль;

г) Алжир.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). (4 бали за повну правильну відповідь).


6. Установіть відповідність між країнами та їхніми підтипами.

1. Індустріально розвинуті країни Західної Європи;

2. Нові індустріальні країни;

3. Країни, що розвиваються, з порівняно зрілою структурою господарства;

4. Нафтодобувні країни.

А) Південна Корея, Тайвань, Мексика;

Б) Індія, Венесуела, Єгипет;

В) Німеччина, Франція, Італія;

Г) Ірак, Іран, Саудівська Аравія;

Д) Нідерланди, Бельгія, Швейцаврія.


7. Установіть відповідність між країнами, що утворилися після розпаду СРСР, та їх геополітичним статусом:

1. Країна-учасниця Митного союзу ЄврАзЕС

2. Не визнана (самопроголошена) держава

3. Частково визнана держава

4. Країна Європейського Союзу

А. Абхазія

Б. Білорусь

В. Придністровська Молдавська

Республіка

Г. Україна

Д. Естонія

8. Установіть послідовність країн за показником ІРЛП (індекс розвитку людського потенціалу) у порядку зростання.

а) Ефіопія; б) Канада; в) Польща; г) Україна.

ІІ. Теоретичний блок

1.Усі країни світу поділяються на групи за певними географічними, політичними, економічними, соціальними та іншими ознаками. Які зміни відбулися в типології держав за останні 25 років? Наведіть приклади переходу країн з однієї категорії до іншої.

2.Поясніть, що таке депопуляція і якою мірою вона характерна для України? Як депопуляція може призвести до погіршення економічного стану країни.

ІІІ. Практичний блок.

1. Визначте правильну пару «місто – продукція машинобудування, яка там виробляється»: (4 бали)

1) Київ - автомобілі; 3) Львів – літаки;

2) Харків - ракети; 4) Миколаїв – судна.