Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з географії 2020-2021 н.р. 9 клас

Завдання

І етапу Всеукраїнської олімпіади

з географії

2020-2021 н.р.

9 клас


І. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь- 1 бал)

1. Карта масштабу 1:2000000 належить до:

а) дрібномасштабних; б) середньомасштабних; в) великомасштабних.

2. За чисельністю населення України серед країн Західної Європи посідає:

а)перше місце; б) друге місце; в) третє місце; г) четверте місце; д)п’яте місце.

3. Часовий пояс, в якому знаходиться більша частина території України:

а) нульовий; б) перший; в) другий; г) третій

4. Крайня південна точка України:

а) селище Соломонове; б) мис Сарич; в) селище Грем’яч; г) селище Червона

5. Земельні ресурси належать до:

а) промислових; б) невичерпних; в) відновних; г) невідновних

6. Яка з названих географічних наук разом з економічною географією належить до суспільно-географічних?

а) ландшафтознавство; б) політична географія; в) фізична географія; г) картографія.

7. Яка економічна система ґрунтується на централізованому (державному) управлінні, плануванні і контролі?

а) традиційна; б) планова; в) командна; г) змішана

8. Укажіть тип країни в якої переважає третинний сектор національної економіки:

а) аграрна; б) аграрно-індустріальна; в) індустріальна; г) постіндустріальна

9. Оберіть відповідь, у якій всі країни є розвиненими:

а) Швейцарія, Бельгія, Австрія;

б) Бразилія, Аргентина, Мексика;

в) Канада, Бразилія, Венесуела;

г) Китай, Росія, США;

10. «Велика двадцятка» - це об`єднання країн за найбільшим значенням…

а) загального ВВП; б) ВВП на душу населення ; в) ІЛР; г) площі території


ІІ. Твердження, в яких треба обрати правильну відповідь – «так» або «ні» (1 бал) .

  1. На статево-вікову піраміду населення країни впливає народжуваність.
  2. Змішана економічна система поєднює в собі елементи традиційної, командної та ринкової економічних систем.
  3. На формування світового господарства впливають міжнародні економічні зв’язки.


ІІІ. Теоретичні завдання (повна відповідь на кожне – 12 балів)

1. Децентралізація в Україні: проблеми і перспективи.

2. Міжнародний поділ праці та роль України в ньому.


ІУ. Творче завдання (повна відповідь - 12 балів)

Уявіть, що вам потрібно обрати місце для виробництва засобів побутової хімії. Які чинники ви візьмете до уваги? Укажіть конкретне місце у вашому населеному пункті та обґрунтуйте економічну ефективність вашого рішення.