Ігрові форми навчання та удосконалення навички читання «Вправи – помічники»

Ігрові форми навчання та удосконалення навички читання

«Вправи – помічники»

Ігрові форми на уроці читання – це найважливіший шлях залучення дітей до навчання та удосконалення навички читання. Вникаючи у цікаві ігрові форми зі словесним матеріалом, учні не помічають, як у них формується цілий ряд дуже важливих операцій, які лежать в основі читання. Оволодівши ними, вони невимушено, легко і швидко навчаються читати. 

Якщо у навчальній діяльності, зокрема у навчанні читання, присутній елемент загадки, який інтригує дітей, стимулює їхню творчість, або елемент руху, то вона є ігровою формою навчання та удосконалення навички читання. 

Пропонуємо «Вправи – помічники»

для навчання та удосконалення навички читання

«Веселі читалочки»

Читалочки - розширялочки

(для розширення площі зорового сприймання)

                                                   Пі   –    сок                  

                                               Си      –      лач

                                            Са          –        док

                                         Лі              –          сок

                                      Бу                –             ряк

                                       

                               За                       –                 вод

                            Ди                          -                    ван

                                                     Го ло ва

                                                Со    ба      ка

                                           Ко          ро         ва

                                     Со                ло             ма

                                Га                      зе                  та

                          По                           ра                     да


«Читалочки – з’єдналочки»

(Для розширення площі зорового сприймання і нарощування темпу читання)

Ри --------------б-ки

Ду----------------б-ки

Зу------------------б-ки

Шу------------------б-ки

Ку---------------------б-ки

Мо----------ло---------ко

Со-----------ло--------ма

Го-----------ло---------ва

Ко-----------ло---------на

«Читалочки – складалочки»

( для розширення площі зорового сприймання, розвитку осмисленого читання, процесів мислення)

Ко                    ро                    ва

Во                    ро                    на

Со                    ро                    ка

Бо                    ро                    да

                           «Сходи – читалочки»

( для розвитку уваги)

Зійди сходами, яка буква з’явилася?


«Піжмурки»

 Знайди слова, що «сховалися»

У к н и г а о п с і т л і с к а р в е р б а с х а

 Р г о д о р о г а о с з е м л я д у н ї ч о і г у

І щ а с т я ц у м а т и с ш н е б о в і м і о п о

 П р п о в і т р я у х ц т с л о в о о с о н ц е м 


«Читалочки – анаграми»

3 4 5 6 2 1           5 4 3 2 1 6           1 4 5 2 3

г л о б у с            г о л о в а            з л и в а

3 2 4 5 1             3 2 4 1 5              1 2 5 3 4

С и л а ч            ч о в н и               в і к н о

3 4 2 1 5            5 3 4 2 1               3 2 1 4 5

С т у п а            о с л и к               л и п к а 

Анаграма – це слова з одних і тих же букв, але які означають назву різних предметів. Перестановкою букв чи складів отримуємо нове за своїм значенням слово. Це активізує мислення і читання.

«Читалочки – переставлялочки»

 Перестав склади місцями і прочитай утворені слова

но – ра                     ра – ма                     ди - во

ка – бан                  ли - па                      сі – ли

тро – хи                  ма – ла                     ло – ви

ко – мар                  си – ро                     чай - ка

ла – пи                    на – каз                    ко - миш

на – ша                    рі – па                      ли - пи

«Що не так?»

(на розвиток логічного мислення)

За пеньком сховався лис,

Тільки видно куций хвіст.

 Жаба знищує комах.

Значить, це корисний птах?

Чисті в Хрюшки вушка, рильце,

Хвостик, ніжки, спинка, крильця.

Кіт притих і ледве дише,

Небезпека: поруч миші!

Щука грається в піску,

Курка плаває в ставку.

Каже Ліночка мала:

«Вчора середа була,

Позавчора був четвер,

 Значить, п’ятниця тепер».