Взаємодія школи сім'ї та громадськості у справі виховання дітей та підлітків.

Шановні батьки, учні! Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46 оголошує набір учнів до 10 класу на 2020/2021 н.р.. Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», в школі буде складено Освітню програму, яка буде задовольняти запити наших учнів.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні;

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси; індивідуально-групові заняття та консультації.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення,

матеріально-технічну базу тощо. Ми вивчаємо запити наших учнів і пропонуємо Вам на наступний навчальний рік вступати до профільних класів із вивченням декількох навчальних предметів у межах циклу:

  • суспільно- гуманітарний (українська та іноземна філологія, історія);
  • інформаційно-природничий (інформатика, хімія, географія, тощо).

Попередній досвід організації профільного навчання (більше 20 років), надає можливість всебічно підготувати учнів-старшокласників до вибору майбутньої професії. З учнями працює психолог школи, проводяться заняття у Центрі зайнятості, організовуємо зустрічі з викладачами та студентами  ВНЗ м. Миколаєва, проводимо екскурсії до навчальних закладів,  після анкетування створюємо мобільні групи учнів для підготовки з навчальних предметів(в межах навчальних годин, що передбачені навчальним планом).

Запрошуємо Вас на навчання у 2020/2021 н.р. до МЗОШ № 46!