БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ І семестр

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ

Фінансова діяльність  закладу здійснюється відповідно до ст.ст. 28,70 Закону України "Про освіту"

№ 2745-VIII від 06.06.2019, Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" № 1664-VIII від 06.10.2016, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» № 140-IX від 02.10.2019, Статуту школи.

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) створено органи громадського самоврядування  - Рада школи та батьківський актив, які колективно вирішують питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі, захисту  прав та інтересів учасників освітнього процесу, організації дозвілля та оздоровлення учнів.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі.

Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок "Суми за дорученням" на спецрахунок школи.


Благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей оприбутковується, а у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформлюється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг.

Відповідно  до ст. 30 України "Про освіту" № 2745-VIII від 06.06.2019. надходження та використання добровільних благодійних  внесків на утримання та розвиток матеріально-технічної бази школи оприлюднюється на офіційному сайті закладу в мережі інтернет http://shool-46mk.ucoz.ua та  спеціальному інформаційному стенді для ознайомлення з ними батьківської громадськості та членів шкільного колективу


Проводяться щосеместрові звіти про використання бюджету благодійних (добровільних) внесків.

Наприкінці кожного навчального року здійснюється громадський контроль батьківським активом щодо ведення облікової документації та наявності документів, що засвідчують використання коштів (товарні чеки, письмові угоди, розписки, акти виконаних робіт тощо)

Відповідно до наказу МОНУ № 178 від 23.03.05 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», щороку директор школи проводить звітування перед педагогічним, батьківським, учнівським колективами про використання благодійних (добровільних) внесків.


Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства від 10.12.99 р. №113.


ДЛЯ БАЖАЮЧИХ НАДАТИ БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ МЗОШ № 46:

СПЛАТА БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ:Одержувач : Управління освіти ММРр/р - 31559326240418 (доручення)

МФО 826013

В ГУДКСУ Миколаївській області

ЄДРПОУ 02145010

Платник: П.І.Б., класПризначення платежу: Сплата благодійних внесків ДЛЯ МЗОШ № 46 на придбання.... (матеріалів, товарів); розвиток матеріальної бази школи (ЗАЗНАЧЄТЬСЯ КОНКРЕТНО НА ЩО...)